Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
www.primatakoja.fi | Prima Takoja Oy

Rekisterinpitäjä ja rekisterivastaava
PRIMATAKOJA.FI-verkkosivua ylläpitää Prima Takoja Oy, Luvia.
Yhteyshenkilö: Anu Seppä, kts. yhteystiedot yhteystietosivulta.

Kerätyt tiedot
Yritys kerää henkilötietoja palveluidensa toimittamista varten sekä majoittujatietojen keräyksen määräysten mukaan. Tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus. Tiedot kerätään suoraan asiakkailta ja vain perusteltuun tarpeeseen kuten palvelun toteuttamiseksi tai sen valmistelua varten.

Varausten tekoon käytettävillä sivustoilla, kuten Airbnb ja Bookin.com, on omat tietosuojakäytäntönsä. Tutustuthan niihin erikseen.

Tämä verkkosivu ei tallenna kävijältä kerättäviä henkilötietoja.

Sivun on mahdollista kerätä yksilöimättömiä seurantatietoja sivuston käytöstä evästeillä. Kävijäseurannan työkalujen, kuten Google Analytics, Facebook Pixel ym., käyttöönotosta ja kerättävistä tiedoista ilmoitamme tällä sivulla.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tuottamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen luovutus
Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti käyttöön kolmansille osapuolille. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista tietojärjestelmistä saattaa säilyttää tietoja EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Varausten tekoon käytettävillä sivustoilla, kuten Airbnb ja Bookin.com, on omat tietosuojakäytäntönsä. Tutustuthan niihin erikseen.

Evästeet (Cookies)
Sivusto käyttää toiminnallisia evästeitä eli cookie-toimintoja. Eväste on käyttäjän koneelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka tukee verkkosivun toimimista. Niitä voidaan käyttää myös kävijämäärän hallinnoinnissa ja sivun kehittämisessä.Sivuston toiminnan mahdollistavien evästeiden lisäksi tälle sivulle käyttöön otettavien evästeiden ominaisuuksista kerromme tällä sivulla.

Voit kytkeä evästeet pois ja poistaa evästetiedostoja selaimen asetuksista.

Tietojen käsittely ja suojaus
Henkilötietoihin on pääsy vain Prima Takoja Oy:n palveluksessa olevilla ja työssään tietoja tarvitsevilla henkilöillä.

Sivuston kautta tulevat tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä yksityishenkilöllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  • Oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti edellä nimetylle yhteyshenkilölle.

Muutokset tähän selosteeseen
Tämän tietosuojaselosteen tietoja voidaan päivittää yksipuolisesti yrityksen toimesta, jolloin uusin tieto on aina saatavilla tältä sivulta. Asiakkaan oikeudet säilyvät, ja annettuja suostumuksia ei muuteta ilman asiakkaan lupaa. Viimeisin päivitys 20.11.2023.
Etsi